CV Tuning

Warmte

Warmte stroomt altijd en dat komt door temperatuurverschillen. Enkel en alleen omdat warmte kan stromen zijn mensen in staat de temperatuur in een gebouw te regelen. Dat is prettig, want als het goed gebeurt, ontstaat een aangenaam binnenklimaat.
Als het in een lokaal afkoelt, stroomt er meer warmte naar buiten dan naar binnen. Als de temperatuur stijgt precies andersom. Als het constant 20 °C is, zijn die twee stromen gelijk.

Warmteverliezen

Beperking van het warmteverlies bespaart gas, want je hoeft minder warmte te maken. Hoe komt het warmteverlies tot stand?
Zoals we al weten stroomt warmte van A naar B door het temperatuurverschil van A en B. Sterker nog, hoe groter dat verschil, hoe harder de warmte zal stromen. Om in een pand de warmteverliezen te beperken, zal men dus het temperatuurverschil zo klein mogelijk moeten houden.
Het temperatuurverschil overdag is nauwelijks te beïnvloeden, hoewel iedereen weet dat een lagere binnentemperatuur minder stookkosten tot gevolg heeft. Op scholen bijvoorbeeld is een binnentemperatuur van 20°C gewenst, en leidt 21°C tot een stijging van het gasverbruik van 7%. 's Nachts is er wel wat aan te doen. Wanneer een installatie 24 uur op dagniveau doorstookt zal het verlies 's nachts groter zijn dan overdag, omdat het temperatuurverschil dan groter is. Moet de cv-installatie overdag een verschil van 5°C overbruggen, 's nachts loopt dat al gauw op naar 15°C.

Zuinig stoken

Laten we de cv 's nachts helemaal uit gaan, dan zal de warmtestroom naar buiten kleiner zijn, omdat de temperatuur in het gebouw daalt. Dan gaat minder warmte het gebouw uit. Die moet 's ochtends wel weer ineens aangevoerd worden, maar de som van warmteverlies nu is kleiner dan de som van de eerste situatie. Vergeleken met de eerste situatie hoeft er minder warmte aangevoerd te worden. Eigenlijk weten we dat allemaal. Wie ’s nachts de cv-installatie uit laat gaan stookt zuiniger.

Inmiddels hebben leerlingen van het gymnasium ook experimenteel aangetoond dat een lagere nachttemperatuur zuiniger is. Zij werkten daarvoor met ons samen.
Maar de uitkomst van theorie en praktijk is de reden dat CV Tuning een installatie ’s nachts altijd ‘uit’ laat gaan.Volgende pagina: Warmtelichamen

Vorige pagina: Zo werkt een cv-installatie