CV Tuning

Een modulerende ketel en regeling

Een modulerende regeling zorgt ervoor dat het vermogen van de ketel wordt aangepast aan de warmtebehoefte. 's Morgens bij het aanwarmen, als de woning snel op de gewenste temperatuur moet komen, staat de brander voluit open. Dit duurt dan tot de kamertemperatuur in de buurt van de gewenste waarde komt, waarna de laatste graden overbrugd worden met een steeds kleiner wordende brander. Het gevolg is dat de kamer geleidelijk op temperatuur komt, en de gewenste kamertemperatuur niet overschrijdt. Overdag blijft de temperatuur ook goed op hetzelfde niveau.

Bij een modulerende thermostaat hoort ook een modulerende ketel, en meestal behoort ketel en thermostaat van het zelfde merk te zijn (hierop zijn wel uitzonderingen).

Gebruikers moeten soms wennen aan het aanwarmgedrag ('s ochtends) van een modulerende ketel. Immers, als de kamer nog niet helemaal op temperatuur is, koelen de radiatoren al af. Overdag worden ze daarna ook niet meer 'heet'. De meeste mensen wennen er snel aan, maar ouderen hebben meer behoefte aan stralingswarmte, en prefereren dan liever een aan/uit regeling.

Fabrikanten en installateurs geven aan dat een modulerende regeling zuiniger is in gebruik dan een 'aan/uit'-regeling. Dit is juist, maar het gaat niet om grote besparingen. Het HR-rendement wordt vaker gehaald. Goed toegepast geven ze een beter comfort, en gebruiken ze iets minder energie. Verkeerd toepassen kan ook, en dan geven ze een slechter comfort.Volgende pagina: Weersafhankelijke hoofdregeling

Vorige pagina: Een woonkamer als referentieruimte