CV Tuning

Voor en nadelen

Een thermostatische en weersafhankelijke regeling vergeleken

De opkomst van de weersafhankelijke regelaars zet door. Veel huiseigenaren zullen in de toekomst voor de keus gesteld worden om wel of niet de thermostatische regelaar te vervangen. Ons advies is om dat in vrijwel alle gevallen niet te doen. Maar om u te helpen bij het maken van deze keus, staan hieronder de voor- en nadelen tegen elkaar afgezet.

Voordelen weersafhankelijke regeling

  • Er is geen referentieruimte voor nodig. Met name in grote gebouwen is dat een groot voordeel, reden waarom ze in utiliteitsgebouwen vrijwel uitsluitend toegepast worden. Stel eens voor dat in een school een kamerthermostaat in een lokaal opgehangen is, en de leraar het te warm krijgt, en de radiatorkranen dicht draait. Dan zal het in dat lokaal afkoelen, en in de hele school bloedheet worden. Dit probleem is met een weersafhankelijke regeling uitgebannen. Thuis zullen dit soort situaties zich niet vaak voordoen, en is dat wel het geval (een open haard bijvoorbeeld), dan kan het ook vaak opgelost worden met een dubbele kamerthermostaat.
  • Een tweede voordeel zou de binnentemperatuur zijn, omdat deze beter op dezelfde hoogte gehouden kan worden dan bij een kamerthermostaat. Dit is op zichzelf juist, omdat het radiatorwater steeds dezelfde temperatuur heeft. Wel is daarvoor de juiste stooklijn nodig (moeilijk), en is het goed te weten dat moderne kamerthermostaten dit bij benadering ook kunnen.
  • Tot slot beweert men vaak dat een weersafhankelijke regeling zuiniger stookt dan een thermostatische. Dit is echter niet juist. Zie vergelijking van het gasverbruik.

Nadelen weersafhankelijke regeling

  • Deze is fors duurder dan een thermostatische regeling.
  • Deze is duurder in gebruik dan een thermostatische regeling.
  • Deze is moeilijker te bedienen. Behalve dat ze tegenwoordig altijd digitaal zijn, is het bepalen van de juiste stooklijn per definitie niet gemakkelijk.
  • Omdat woningen meestal niet waterzijdig ingeregeld zijn, en omdat het dan nog moeilijker is om de goede stooklijn te bepalen, worden weersafhankelijke regelingen vaak geplaatst in combinatie met thermostaatkranen op de radiatoren. De stooklijn wordt dan hoger ingesteld, waarna de thermostaatkranen de te warme vertrekken moeten terugregelen. Deze verkeerde toepassing van thermostaatkranen is duurder in aanschaf, en kost ook nog eens extra energie.


Volgende pagina: Kortsluitleiding

Vorige pagina: Het gasverbruik