CV Tuning

Het gasverbruik

Het gasverbruik van een weersafhankelijke regeling

Weersafhankelijke regelingen zouden minder gas gebruiken in vergelijking met de thermostatische regelingen. Dat voordeel zou te danken zijn aan het feit dat thermostatische regelingen hogere watertemperaturen gebruiken dan weersafhankelijke, die een constante (lagere) temperatuur onderhouden. Dit is op zichzelf niet onjuist, maar het is slechts een kleine waarheid.

De grote waarheid is dat weersafhankelijke regelingen 's nachts niet "uit" kunnen gaan, maar overgaan op een lagere stooklijn. Het water wordt dan minder warm, maar de cv blijft wel de hele nacht branden! Dit is een groot nadeel, dat het genoemde voordeel ruimschoots overschaduwt. Derhalve is er maar één conclusie mogelijk: een weersafhankelijke regelaar gebruikt meer gas dan een thermostatische.

Velen onder u zullen nu stellen, dat die kunstmatig hoog gehouden nachttemperatuur (op regelaars vaak spaartemperatuur genoemd!) er wel voor zorgt dat er 's morgens minder opgestookt hoeft te worden, en dat het dus geen extra energie kost. Het is waar dat 's morgens meer opgestookt hoeft te worden, maar veel minder dan nodig is om het 's nachts warm te houden (voor de verklaring zie nachttemperatuur en het volgende onderzoek). In een herenhuis bleek dit verschil - bij een nachtverlaging van 8 graden - drie tot vijf kubieke meter per nacht, elk jaar zo'n € 50,- verspilling.

De schade loopt echter snel op. Standaard staat de nachtverlaging ingesteld op 4 graden, wat betekent dat de regelaar 's nachts overgaat op een stooklijn die die de ruimte op een temperatuur houden moet die vier graden lager ligt dan overdag. 's Nachts daalt de buitentemperatuur toch al vaak met 10 graden, waardoor het temperatuurverschil tussen buiten en binnen 6 graden groter wordt dan overdag het geval is. Aangezien de hoeveelheid warmte die binnen gebracht moet worden rechtstreeks afhankelijk is van dit verschil, wordt er in deze situatie 's nachts zelfs meer verstookt dan overdag!Volgende pagina: Voor en nadelen

Vorige pagina: Weersafhankelijke hoofdregeling