CV Tuning

Een waterzijdige balans

De hoeveelheid water die door de radiator stroomt bepaalt de warmte-afgifte, en dus ook de temperatuur in het vertrek. Die hoeveelheid is afhankelijk van de opvoerdruk van het water in combinatie met de doorstroomopening van de radiatoren. Bij veel druk hoort een kleine opening, bij weinig druk een grote.
Bij een goede waterzijdige balans stroomt door alle radiatoren naar verhouding evenveel water. Is dat niet het geval, dan zullen tussen gelijk gebouwde vertrekken temperatuurverschillen ontstaan. Tenzij het water te warm is, en de thermostaatkranen in de goede stand staan, maar dat kost veel extra gas.

De doorstroomopening van elk warmtelichaam moet ingesteld worden. Dat instellen heet waterzijdig inregelen. Het is een eenmalige handeling, meestal onderdeel van een cv-optimaliseringstraject. Dat beperkt zich niet tot waterzijdig inregelen. Dan speurt men ook naar defecte onderdelen, stelt men alle regelingen bij, en kijkt men hoe de cv-installatie functioneert binnen de hele klimaatinstallatie.Volgende pagina: Waterzijdig inregelen

Vorige pagina: Hoe moet de cv ’s nachts werken?