CV Tuning

Ons werkgebied

Het werkgebied voor woningen is Midden en Zuidoost-Nederland!

CV Tuning heeft altijd voor heel Nederland klaar gestaan, maar door de enorme populariteit van het waterzijdig inregelen, en de toenemende files op de weg, moeten wij het werkgebied verkleinen. We kunnen de vraag domweg niet meer aan. 

Voor de kleinere installaties in woningen (die in minder dan 6 uur ingeregeld kunnen worden) zullen wij de Randstad, Zeeland en de noordelijke provincies niet meer bezoeken. Retour 200 km is wel zo’n beetje het maximum, en de grote steden gaan we vermijden.
NB: U kunt zelf via onze calculator uitrekenen hoeveel tijd het eventuele inregelwerk bij u in beslag gaat nemen.

Geïnteresseerden kunnen nog wel een Woningdossier aanleggen, maar het inregelen zullen wij niet zelf uitvoeren. Dat Woningdossier maakt dan in ieder geval wel duidelijk wat er zou moeten gebeuren. We zijn ons ervan bewust dat dit heel vervelend kan zijn. Het zou mooi zijn als er mensen komen, die dat inregelen van ons overnemen. Er zijn ook ontwikkelingen in die richting, bijvoorbeeld door hiervoor mensen op te leiden. Daar waar mogelijk zullen wij ons inspannen om onze kennis over te dragen.