CV Tuning

Een waterzijdige balans bij vloerverwarming

Een vloerverwarming bestaat uit groepen. Elke groep heeft een slang met een bepaalde lengte. Die lengte is bepalend voor de leidingweerstand van die slang. Hoe groter de lengte, hoe meer leidingweerstand, en hoe moeilijker het water door die groep zal stromen.

Die waterstromen kan men in evenwicht brengen door de doorstroomopening op de verdeler te vergroten of te verkleinen. De groep met de langste slang heeft een maximale doorstroomopening nodig, en de andere groepen worden daarop aangepast.

De beste vloerverwarmingen zijn nagemaakt op basis van een vooraf opgesteld legplan. Daarin staat precies waar alle groepen liggen, en de precieze leidinglengte van elke groep. Daaruit zijn de juiste instellingen af te leiden.

Vaak ontbreekt het aan zo legplan, of is bij de uitvoering afgeweken van dat plan. Toch is ook dan waterzijdig inregelen mogelijk op basis van de temperatuurmethode; zelfs beter dan inregelen op basis van een berekening.

Het inregelen kan plaatsvinden op dubbelinstelbare kranen, voetventielen of flowmeters.