CV Tuning

OTIB subsidie voor onze trainingen

Volgt uw werknemer een training van CV Tuning op uw kosten, dan komt u wellicht in aanmerking voor de OntwikkelingsStimuleringsRegeling (de OSR) van OTIB.

Dit kan voor u heel voordelig uitpakken:

  • € 800,- tegemoetkoming per werkgever
    In 2018 kunt u als werkgever eenmalig aanspraak maken op € 800 euro tegemoetkoming, ongeacht het aantal werknemers dat een werkgever in dienst heeft. Dit bedrag kunt u inzetten voor cursussen en/of opleidingen van werknemers.
  • € 150,- per werknemer
    individueel of collectief in te zetten.
  • € 200,- extra per werknemer
    omdat onze trainingen vallen onder de regeling OSR-specifiek.

Voorwaarden
Uw bedrijf:
* valt onder de  CAO Metaal en Techniek
* staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
* doet afdracht aan MN Service.
* meer voorwaarden  (website OTIB)

CV Tuning helpt u graag bij de subsidieaanvraag.
Neem gerust contact met ons op: 06 216 918 53.