CV Tuning

Waterzijdig inregelen

Waterzijdig inregelen is het instellen van volumestromen. Het is een eenmalige handeling waarmee men de maximale doorstroomopeningen van inregelventielen op elkaar afstelt. Dat zijn (thermostatische) radiatorkranen, voetventielen en onderblokken, en ook inregelbare strangafsluiters. Zo'n ventiel moet voor dat waterzijdig inregelen wel toegerust zijn. Er zit dan een inregelmechanisme op. Gewone radiatorkranen zijn dat meestal wel dubbelinstelbaar, thermostaatkranen lang niet altijd. Strangafsluiters vaak wel, handwielen niet.

Waterzijdig inregelen begint altijd met de ventielen van de warmte-lichamen (bijvoorbeeld radiatoren of vloerverwarming). Pas als alle groepen zo ingeregeld zijn, kan men de strangafsluiters op elkaar instellen.
Radiatorkranen en vloerverwarmingen zijn vrijwel nooit ingeregeld. Het is beslist onvoldoende om alleen de strangafsluiters in te stellen. Fabrikanten van strangafsluiters geven eveneens aan om eerst de radiatoren in te regelen, en dan pas de strangen. 

Onze aanpak

Een bekende methode is het inregelen via de zogenaamde voorinstelmethode. Daarbij berekent men aan de hand van het ontwerp de instellingen van de inregelventielen. Deze methode werkt redelijk, maar is niet toe te passen in de bestaande bouw. Dat is ons werkterrein. We hebben daarvoor een eigen methode ontwikkeld. Liever gezegd, meerdere methodes die gezamenlijk ingezet een prima resultaat opleveren.
Het inregelen gaat het snelst als de revisietekeningen beschikbaar zijn. Deze vormen de basis, en blijven bruikbaar, ook al hebben daarna nog renovaties plaatsgevonden.
Maar ook zonder tekeningen lukt het, al duurt het dan wat langer. Het verschil in tijd is aanzienlijk. Voor een gemiddelde basisschool hebben we met rivisietekeningen ongeveer drie tot vier dagen nodig. Zonder tekeningen zijn dat er vier tot vijf.Volgende pagina: Het Gebouwdossier: technische termen

Vorige pagina: Een waterzijdige balans