CV Tuning

Het bestek

Als onderdeel van een cv-optimalisatie, voorafgaande aan het eigenlijke inregelen, stellen wij een bestek op. Dat beschrijft de oorzaak van de problemen in het gebouw en de noodzakelijke inregelwerkzaamheden, het te bereiken binnenklimaat, het energiebesparingspotentieel en een werkplan, indien CV Tuning de aanbevelingen gaat uitvoeren. 
Op basis van al die gegevens kan de opdrachtgever dan beslissen of het inregeltraject door moet gaan. Dat gebeurt ook in de meeste gevallen, wat iets zegt over de kwaliteit van de bestekken.

De bestekopname.

We bezoeken vier tot acht uur de locatie. Allereerst kunt u aangeven hoe de installatie functioneert, en waar men problemen ervaart. Daarna maken wij een inventarisatie. Daarvoor bezoeken we de technische ruimten, en lezen we regelingen uit. We zoeken uit welke (thermostaat)kranen waterzijdig inregelbaar zijn, waarvoor we dus meer vertrekken bezoeken. Het is wenselijk als iemand ons rondleidt. Aan het eind zou een overleg gepland kunnen worden met alle betrokkenen, eventueel dus ook de installateur.

De voorbereiding op een bestekopname

  • Om het werk goed te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat er liefst twee plattegronden op A4-papier van het gebouw klaarliggen. Eén is om in te werken, de ander zal gebruikt worden voor de rapportage.
  • Installatietekeningen, liefst revisietekeningen van het leidingverloop, zijn zeer gewenst
  • De vertrekken in het gebouw moeten toegankelijk zijn. Waterzijdig inregelen gebeurt op immers alle radiatoren.

Kosten

Het bestek bestaat uit de opname en het schrijfwerk. Het wordt begroot met een uurprijs van € 65,-.
Concreet kan men een bestek laten maken voor een bedrag van € 900,- Daarnaast berekenen we een kilometervergoeding van € 0,29/km, alles exclusief 21% BTW.
Als het bestek leidt tot een inregeltraject, dan brengen we € 450,- in mindering op de inregelkosten. Zie ook onze prijslijst.

Volgende pagina: Laat de cv optimaliseren!

Vorige pagina: Besparing op het gasverbruik