CV Tuning

Laat de cv optimaliseren!

Een inregeltraject is de oplossing voor alle optredende problemen bij een cv-installatie, tenminste als het ontwerp van de installatie goed gekozen is. Dat is meestal wel het geval. Wanneer er verbouwd en bijgebouwd is, kan het fout gegaan zijn. Het nieuwe deel van de installatie sluit dan niet goed aan bij het oudere deel.
Wel blijkt dat soms onderdelen van een installatie defect zijn. Eerder onderzoek wees uit:

  • In 15% van de gebouwen bleken een of meerdere hoofdregelingen defect.
  • 50% van alle gebruikte binnen- en buitenvoelers kon niet functioneren omdat ze defect waren of zo bevestigd dat ze niet (goed) temperaturen konden waarnemen.
  • 5% van de radiatoren is verkeerd om aangesloten (aanvoer en retour verwisseld)

Vanzelfsprekend zullen eerst de defecten verholpen moeten zijn, voordat men kan gaan inregelen. Ons werk gaat verder dan het inregelen alleen. Wij spreken daarom liever van een cv-optimalisatie. Dat is dan een traject waarbij de cv-installatie een grote beurt krijgt, vergelijkbaar met de grote beurt van een auto. Het gaat om alle werkzaamheden die nodig zijn om een bestaande installatie weer optimaal te laten werken:

CV Tuning is gespecialiseerd in het regeltechnische werk, maar geeft ook het advies waarmee een installateur verder kan.

Een eenmalige grote beurt

Eens per jaar controleert de monteur van de auto de kleppen, de bougies, de uitlijning, de bandenspanning en de samenstelling van het uitlaatgas. Als alles goed op elkaar afgesteld staat rijdt de auto zuinig en comfortabel.
Bij een cv hoort vergelijkbaar werk. Repareren en inregelen. Goed ingeregeld wil zeggen dat door alle radiatoren voldoende water stroomt (en vooral niet teveel!), dat op de juiste temperatuur is.

Milieu

Alle installaties (oud of nieuw, ouderwets of hypermodern) zouden ingeregeld moeten zijn. Een goed ingeregelde cv-installatie is zuiniger, en dus minder milieubelastend. Helaas is 95% niet (goed) ingeregeld.Volgende pagina: Praktijkverhalen

Vorige pagina: Het bestek