CV Tuning

Het binnenklimaat

Wanneer het in de hoofdvertrekken overal zo'n 20-21 °C is, zal dat bijdragen aan een behaaglijk binnenklimaat. Maar temperatuur is lang niet de enige factor van betekenis. De koustraling bij het raam, of een constante luchtstroom hebben een negatieve invloed. Daarnaast is de luchtkwaliteit van belang. Slecht geventileerde ruimten voelen bedompt aan. Lastig is dat die factoren elkaar kunnen tegenwerken. De kunst is om ze goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Onze bijdrage aan het binnenklimaat

Ons werk begint altijd met het afstellen van de cv-installatie. Waterzijdig inregelen van de radiatoren, convectoren en vloerverwarminmg, en van de verschillende groepen. Niet minder belangrijk is natuurlijk het bijstellen van de regelingen. Samen zorgt dit ervoor dat de cv-installatie het goed doet.
Daarmee zal het binnenklimaat aanzienlijk verbeterd zijn. Maar het hoeft nog niet optimaal te zijn. Vooral de luchtbehandeling en ventilatie kunnen verstorend zijn. CV Tuning gaat hierover altijd in overleg met de opdrachtgever, en eventueel de installateur of de beheerder van de installatie. Luchtzijdig inregelen doen we zeker niet, maar we kunnen wel de klokregeling aanpassen. Ook zullen we aangeven hoe men om klachten te voorkomen, eventueel anders kan omgaan met bijvoorbeeld de ventilatie.

Behaaglijkheid

Iedereen wil het behaaglijk hebben, maar voor iedereen is dat anders. In een groot gebouw levert dat al gauw irritaties op. Een inregelbedrijf kan alleen maar werken met de grootste gemene deler. Voor de binnentemperatuur zijn daar wel richtlijnen voor. 20 °C in lokalen van scholen, 20-21 °C in administratieve ruimten, en 22-23 °C in een zorgcentrum. Aan het begin van een verbetertraject zullen we daar afspraken over maken. Ventilatie bijvoorbeeld kan voor een afwijkende streefwaarde zorgen.

Zuinig stoken

Die streefwaarde is alleen voor overdag. Als het maar enigszins kan, laten we de cv-installatie 's nachts niet branden. Dat is altijd het zuinigste, en in een utiliteitsgebouw met werkdagen van 8.00 - 6.00 uur en in het weekeinde gesloten, maakt deze aanpak het verschil. De besparingen in een dergelijk gebouw zijn gemiddeld 20 - 25 %. In een huishouden is dat maar 10 %. Het verschil zit hem in de gebruikstijden. Een huishouden is driekwart van de tijd in gebuik, en een utiliteitsgebouw vaak maar een kwart.
Inmiddels hebben leerlingen van het gymnasium ook experimenteel aangetoond dat een lagere nachttemperatuur zuiniger is. Zij werkten daarvoor met ons samen.
Maar de uitkomst van theorie en praktijk is de reden dat CV Tuning een installatie ’s nachts altijd ‘uit’ laat gaan.Volgende pagina: Hoe moet de cv ’s nachts werken?

Vorige pagina: Zo werkt een cv-installatie