CV Tuning


Problemen open haard

Hoe regelt een cv met open haard in woonkamer?

Onderstaande tekst is een bewerking van een artikel in Gastoepassingen en systemen van Gastec (EA.10.2). Het is integraal overgenomen, maar de schuingedrukte teksten zijn aanvullingen van CV Tuning.

Gebruik van een 2e kamerthermostaat

Bij het gebruik van een open haard kan de temperatuur in de kamer zo hoog worden dat de kamerthermostaat de ketel niet meer in bedrijf stelt. De overige vertrekken krijgen dan geen warmte meer toegevoerd en bijvoorbeeld de studeerkamer wordt dan te koud. Dit kan in eerste instantie worden opgelost door de kamerthermostaat tijdens het gebruik van de haard op de hoogst instelbare temperatuur te zetten.

Wordt de temperatuur in de woonkamer hoger dan de maximaal instelbare temperatuur, dan wordt aanbevolen om een tweede ruimtethermostaat in de te studeerkamer aan te brengen (zie figuur). Deze thermostaat dient parallel te worden aangesloten aan de thermostaat in de woonkamer. De extra thermostaat neemt het regelcommando over van de thermostaat in de woonkamer. De thermostaat in de woonkamer dient dan wel op een lage temperatuur te worden ingesteld, bijvoorbeeld 15°C.

Als de thermostaat in de studeerkamer de regelactie overneemt, zal ook de woonkamer verder worden verwarmd. Dit kan worden voorkomen door in de woonkamer de radiatorkranen dicht te draaien. Let hierbij echter wel op voldoende circulatie van het cv-water!

Wanneer er te weinig stroming over het leidingcircuit plaatsvindt, zal de ketel op storing vallen. Plaats men een tweede kamerthermostaat, dan moet men dit uitproberen door de radiatoren in de woonkamer dicht te draaien (op andere plaatsen dus open), en af te wachten. Valt de ketel op storing, draai dan de radiatorkraan weer open, en reset de ketel. Gebeurt het vaker, laat dan een AVDO-leiding plaatsen. Overigens kan dit probleem net zo goed ontstaan als er een weersafhankelijke regeling geplaatst wordt (zie ook de derde kanttekening).

De overige vertrekken kunnen ook verwarmd blijven als op de aanvoerleiding een aanlegthermostaat wordt aangebracht. Ook deze thermostaat wordt parallel aan de kamerthermostaat aangesloten. De kamerthermostaat wordt weer op een lage stand gezet en de aanlegthermostaat op een temperatuur die op de ideale stooklijn ligt.

Na gebruik van de open haard dienen de radiatoren in de woonkamer weer te worden geopend en moet kamerthermostaat weer op de gewenst waarde worden ingesteld en de extra kamerthermostaat of de aanlegthermostaat worden zo laag mogelijk gezet.
De kans bestaat dat men vergeet om de radiatorkraan in de woonkamer later weer open te draaien. Zeker bij digitale klokregelingen kan dat tot storingen leiden. Want 's morgens zal er warmte gevraagd worden aan de ketel, maar als de radiator in werk- of slaapkamer wel dichtgedraaid is, zal de ketel zijn warmte niet kwijt kunnen. Opnieuw storing! Let dus op bij het bedienen van de cv-installatie!
Een minder goede oplossing hiervoor is om in de woonkamer thermostaatkranen te plaatsen, maar alleen als deze begrensd worden op een minimale stand, die 2-3°C hoger is dan de gewenste waarde overdag (dus bij 20°C gewenst, begrenzen op minimaal 22°C). Die kraan gaat dan automatisch dicht als de open haard aan gaat en later weer open. Het enige gevaar is dat die kraan op den duur vastloopt (dat het pinnetje vast gaat zitten). Laat die kraan daarom extra controleren bij de onderhoudsbeurt (de monteur haalt de knop eraf, en beweegt met de achterkant van een schroevendraaier het pinnetje).

Een elegantere maar duurdere oplossing is het plaatsen van TRA'S. Om een goede cv-regeling krijgen wordt tevens aanbevolen om een weersafhankelijke regeling aan te brengen.
Die laatste opmerking is dus tegen ons zere been. Een weersafhankelijke regelaar heeft veel consequenties. Er moeten overal thermostaatkranen geplaatst worden en verplicht een AVDO-leiding. Dat zijn veel extra kosten. Die verplichte AVDO is nodig omdat het stromingsprobleem niet opgelost wordt, maar eerder versterkt. AVDO's leiden al snel tot energievernietiging, omdat bij het gebruik daarvan warm water rondgepompt wordt, zonder dat er ook maar een kamer warm wordt. En tot slot stookt een weersafhankelijke regelaar altijd met een te hoge stooklijn (vandaar die thermostaatkranen), zodat deze per definitie minder zuinig is.
Mocht men er toch toe besluiten, neem dan een geoptimaliseerde weersafhankelijke regelaar!

Opmerking
Alleen de cursief gedrukte teksten zijn van CV Tuning.