CV Tuning


Overshoot en anticipatie

Stel de kamerthermostaat staat op 20 °C ingesteld. Dat betekent dat de brander uit gestuurd wordt op het moment dat het 20 °C is in het vertrek. Omdat het tijd kost voordat de warmte die in de ketel wordt opgewekt naar de radiatoren stroomt, en het eveneens tijd kost voordat die warmte afgegeven is, zal de temperatuur in de ruimte doorschieten nadat de brander uitgeschakeld is. Dit noemt men overshoot. Zou men daar niets aan doen, dan zal de temperatuur in de vertrekken steeds variëren tussen de 21 en 19 °C, en dat ervaart men als onaangenaam.

Anticipatie-element

Dit zorgt ervoor dat die schommelingen beperkt blijven. Wanneer de brander aangestuurd wordt, loopt een klein stroompje door dit element, waardoor het iets verwarmd wordt. En daardoor wordt het tijdstip waarop de brander uitgestuurd wordt, iets vervroegd.

Om goed te kunnen anticiperen moet het element goed ingesteld staan. Anders zal de brander veel te vroeg uit gaan, of toch nog te laat. Die instelling gebeurt door de installateur, en is afhankelijk van het type ketel dat gebruikt wordt.