CV Tuning


Een waterzijdige balans

De hoeveelheid water die door de radiator stroomt bepaalt de warmte-afgifte, en dus ook de temperatuur in het vertrek. Die hoeveelheid is afhankelijk van de opvoerdruk van het water in combinatie met de doorstroomopening van de radiatoren. Bij veel druk (vlakbij de ketel) hoort een kleine opening, bij weinig druk (ver weg van de ketel) een grote. Bij een goede waterzijdige balans stroomt door alle radiatoren naar verhouding evenveel water.

Is dat niet het geval, dan zullen tussen gelijk gebouwde vertrekken temperatuurverschillen ontstaan. Meestal probeert men dat op te lossen door de hoofdregeling een hogere watertemperatuur te laten maken, zodat alle vertrekken warmer worden. De warmste vertrekken krijgen thermostaatkranen, die automatisch dicht gaan als de ruimtetemperatuur daar te hoog wordt. Maar dat is niet aan te bevelen. Het kost sowieso extra gas, en het comfort is meestal ook niet optimaal.

Waterzijdig inregelen is eenmalig. Daarna komen alle ruimtes mooi op temperatuur, en is de installatie gemiddeld 20% zuiniger. Of dat zo blijft hangt af van de beheerder, net zoals de rijstijl van een automobilist bepalend is voor het rijcomfort en het benzinegebruik.

CV-optimalisatie

Een inregeltraject de oplossing voor alle optredende problemen bij een cv-installatie, tenminste als het ontwerp van de installatie goed gekozen is. Zolang er maar niet grondig verbouwd is, is dat meestal wel het geval.
Wel blijkt dat er vaak onderdelen van een installatie defect zijn. In een onderzoek dat voor Novem uitgevoerd werd, bleek in utiliteitsgebouwen o.a. het volgende:

  • In 15% van de gebouwen bleken een of meerdere hoofdregelingen defect.
  • 50% van alle gebruikte binnen- en buitenvoelers kon niet functioneren omdat ze defect waren of zo bevestigd dat ze niet (goed) temperaturen konden waarnemen.
  • 10% van de radiatoren is verkeerd om aangesloten (aanvoer en retour verwisseld)

Vanzelfsprekend is het inregelen met dit soort defecten onmogelijk. Wij spreken daarom liever van een cv-optimalisatie. Een traject waarbij de cv-installatie een grote beurt krijgt, vergelijkbaar met de grote beurt van een auto.