CV Tuning


Het bestek

Als onderdeel van een cv-optimalisatie, voorafgaande aan het eigenlijke inregelen, stellen wij een bestek op. Dat beschrijft de oorzaak van de problemen in het gebouw en de noodzakelijke inregelwerkzaamheden, het te bereiken binnenklimaat, het energiebesparingspotentieel en een werkplan, indien CV Tuning de aanbevelingen gaat uitvoeren.
Voor het inregelen zelf stellen wij dan een offerte op. Op basis van al die gegevens kan de opdrachtgever dan beslissen of het inregeltraject door moet gaan. Dat gebeurt ook in de meeste gevallen, wat iets zegt over de kwaliteit van de bestekken.

De bestekopname

Daarvoor bezoeken we vier tot acht uur de locatie. In een voorgesprek met een betrokkene kan men aangeven hoe de installatie functioneert, en waar men problemen ervaart. Vervolgens inventariseren we alle onderdelen van de installatie.
Daarnaast doen we een nulmeting. Dataloggers meten het temperatuurverloop over meerdere dagen, van het water en van verschillende ruimtes. Het grootste deel van de werkzaamheden, is dus werk wat in elk inregeltraject gedaan moet worden. Maar door het inregeltraject in twee stukken te verdelen, kunnen u als opdrachtgever en wij als uitvoerder een goede inschatting maken van wat ons te wachten staat.

  • Om het werk goed te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat er liefst twee plattegronden op A4-papier van het gebouw klaarliggen. Eén is om in te werken, de ander zal gebruikt worden voor de rapportage.
  • Installatietekeningen, liefst revisietekeningen van het leidingverloop, zijn zeer gewenst
  • De vertrekken in het gebouw moeten toegankelijk zijn. Waterzijdig inregelen gebeurt op immers alle radiatoren.

Kosten

Het onderzoek naar de cv-installatie duurt duurt zo'n vier tot acht uur op lokatie, afhankelijk van de grootte van het gebouw en de cv-installatie. Het wordt begroot met een uurprijs van € 65,-. Daarnaast berekenen we een kilometervergoeding van € 0,29/km, alles exclusief 21% BTW. 
Concreet kan men een bestek laten maken voor een bedrag vanaf € 650,- (een kleine basisschool regio Nijmegen). Vooraf maken we afspraken over de kostprijs. Zie ook onze prijslijst.