CV Tuning


Sprinkhanen

In de natuur draait alles om evenwicht. Snelle groei betekent een snelle dood. De sprinkhanen van een plaag mogen even het idee hebben dat ze heel succesvol zijn; lang duurt het niet. Ze zijn een kort leven beschoren....

Vreemd dat mensen het altijd in de groei zoeken. Stilstand is achteruitgang; groei staat voor gezond en welzijn, en krijgt algemene waardering. Microsoft, Tom Tom en Google zijn er prachtige voorbeelden van. Puisant rijk zijn de mensen die daar ooit mee begonnen zijn. De rest van de wereld kijkt met ontzag naar deze enkelingen.

Ook de mens groeit explosief. Oppassen geblazen dus. Wie weet wat Moeder Natuur nog voor ons in petto heeft. Dat doen we niet. Geen mens die zich druk maakt over de snelle groei. Ho, ho, hoor ik hier de plaatselijke IVN-afdeling protesteren omdat ze laatst nog een paddenpoel gered heeft? Komt Marianne Thieme niet op voor het individuele recht van het dier? Is er niet een breed georgani-seerde natuur- en milieubeweging? Zeker wel, prima zelfs, maar ze houden zich bezig met het redden van de natuur, niet met het redden van de mens.

De natuur- en milieubeweging tracht steevast de natuur op een positieve manier onder aandacht te brengen. Toon de schoonheid en het komt vanzelf wel goed. Mooi hè, die vliegenzwam, dat beukennootje, die korenwolf of die panda. Daar moeten we zuinig op zijn. De mens die boven de natuur staat, de mens die verantwoordelijk is voor de natuur. De milieubeweging zou moeten beseffen dat de mens ten onder gaat, niet de natuur. Dat we ons hebben aan te passen aan de wetten van de natuur, omdat het anders onze kop kost. Letterlijk. Blijken wij ineens een sprinkhanenplaag geweest te zijn.

Natuur!ijk ziet het anders.
Met een leergierige blik kijkt deze rubriek naar processen in de natuur, en vergelijkt deze met het technisch equivalent van mens of dier.