CV Tuning


IJsvogel

Natuur stinkt, en niet zo'n beetje ook. Het hol van een beer, het nest van een ijsvogel, het leger van een konijn; het stinkt allemaal als de mieter. Tenminste, wij vinden dat het er stinkt. De beer, de ijsvogel en het konijn hebben daar helemaal geen last van. Holen en nesten van dieren hebben maar minimale ventilatie. Dat is maar goed ook, want er zou nooit genoeg energie aangesleept kunnen worden om de jongen groot te krijgen als een frisse wind door die broedplaatsen zou waaien. In een stinkend systeem kan dat wel.

De wens om mooier te zijn dan we zijn, is evenredig toegenomen met de ontwikkeling van de grote hersenen. Beperkten de Neanderthalers zich nog tot kralen en kettingen, tegenwoordig is niets meer te dol. We spuiten ons in met giftige deodoranten, verbouwen het gebit, en desnoods zelfs het hele lichaam.

Kennelijk zijn we daarmee aantrekkelijker. Slimme mensen van de reclame laten ons ook zien dat dat zo is. Het juiste goedje maakt onweerstaanbaar. Na inspuiting stormt een kudde mooie vrouwen van heinde en verre aan om je te beminnen. Gelukkig klopt daar geen donder van (het zal je maar gebeuren), maar het verkoopt wel.

Weer andere slimme mensen hebben berekend hoeveel CO2 in de lucht mag zitten om nog gezond te kunnen leren. Dat is niet veel. Zonder kunst- en vliegwerk is die norm onhaalbaar.

Mechanisch ventileren is de oplossing, en dat moet gepromoot worden. De GGZ, Het VROM, het Astma-fonds, allemaal komen ze op TV om te vertellen hoe slecht onze kinderen kunnen leren met de huidige concentraties CO2. Ook die reclame werkt. Hele volkstammen klagen ineens dat ze ongezonde lucht moeten inademen, en dat het stinkt.

Dieren hebben geen hulpbronnen, die ze kunnen opstoken. Mensen wel. Voorlopig tenminste nog wel. Omdat wij wel kunnen bijstoken, willen we van die stank af. Kost wat kost. Jarenlang hebben we terecht geïsoleerd. Nu boren we overal gaten in om daar met ventilatoren koude lucht doorheen te jagen. Dat kost energie, en niet zo weinig ook. Maar slimme mensen zeggen dat het goed is voor het milieu. Helaas klopt daar geen donder van, maar het verkoopt wel.

Natuur!ijk ziet het anders.
Met een leergierige blik kijkt deze rubriek naar processen in de natuur, en vergelijkt deze met het technisch equivalent van mens of dier.